De scheidsrechters, juryleden of andere officials zijn in de praktijk vaak heel sec met hun ‘vak’ bezig en hebben daardoor weinig sociale interactie met sporters of andere mensen op de club. Als sportbestuur is het aan jou om te stimuleren, dat de interactie met sporters, trainers, leiders, etc. op een goede manier plaatsvindt en dat zij het gevoel hebben dat hun inzet wordt ‘gezien’, niet alleen door het bestuur maar ook door alle andere leden van de club.

Week van de Scheidsrechter

Uit onderzoek blijkt dat de waardering bij scheidsrechters en officials vaak in kleine dingen zit. Bijvoorbeeld in de ontvangst op de club, een compliment of bedankje na de wedstrijd, het vieren van jubilea of het maken van andere kleine gebaren.

Om sportclubs te helpen hun officials te bedanken voor hun inzet tijdens het sportseizoen is de Week  van de Scheidsrechter in het leven geroepen. Die vindt ieder jaar plaats in de eerste volle week van oktober. In die week worden de scheidsrechters en officials in het zonnetje gezet. Deze week wordt sinds 2009 georganiseerd en maakt deel uit van het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’. Sportclubs en sporters worden uitgedaagd om op een leuke of ludieke manier de scheidsrechters te bedanken. Via social media kon men dit delen met de toevoeging #scheidsbedankt.

Tevredenheid

In totaal zijn naar schatting 150.000 personen als scheidsrechter of jurylid actief bij een Nederlandse sportbond of sportvereniging.

In het kader van het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ wordt om de twee jaar een arbiterstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. In 2015 werd dat voor de vierde keer gedaan, en de resultaten daarvan laten een positieve ontwikkeling zien. Op vrijwel alle vlakken geven de ondervraagde scheidsrechters aan tevredener te zijn dan bij de eerste meting in 2009. Echter de tevredenheid over de communicatie naar de scheidsrechter en de wijze waarop ze worden begeleid bij hun ontwikkeling scoort nog relatief laag. Hier kan een club veel aan doen. Zeker als het gaat om de eigen clubofficials.

Arbitragebeleid

Wat houdt arbitragebeleid dan in? Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het werven, begeleiden en behouden van scheidsrechters. Maar ook om het aangeven van regels, welk gedrag getolereerd wordt en welk gedrag niet. In een goede samenspraak met trainers, leiders en ouders (!). Ook gaat het om het behartigen van de belangen van de scheidsrechters binnen het clubbestuur, bijvoorbeeld door één bestuurder te belasten met scheidsrechterszaken. Of om het uitleggen van spelregels, zodat er meer begrip is voor de beslissingen van de scheidsrechter. De Sportmasterz kan hierbij een mooi hulpmiddel zijn. Geef uw scheidsrechters hierbij een actieve rol!

Sportmasterz

Voor het beter begrijpen van de spelregels en de beslissingen van een scheidsrechter is in het kader van het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ door een tiental* bonden een ‘Sportmasterz’-website gelanceerd. Dit is een online module om op een leuke manier de spelregelkennis te testen, verbeteren en toetsen. Op deze website vinden de leden de spelregels in begrijpelijke taal. Ze kunnen oefenen met toetsvragen en bij enkele sporten kunnen zij hiermee ook hun officiële spelregelbewijs halen. Hoe beter je de regels kent, hoe groter het plezier. De kans op overtredingen en discussies met de scheidsrechter wordt kleiner, de kans om te winnen groter. Meer weten? Kies onderstaande link voor jouw sport:

*basketball, squash, handbal, tafeltennis, honk- en softbal, tennis, voetbal, korfbal, volleybal, paardensport.

Samenwerking

Binnen sommige takken van sport zijn er inmiddels stappen ondernomen om clubs te ondersteunen in het ontwikkelen van arbitragebeleid. Zo heeft de KNVB samen met sponsor ARAG het kwaliteitskeurmerk ‘ARAG-certificering’ ontwikkeld. Die clubs hebben niet alleen de eigen clubarbitrage goed georganiseerd, maar treden ook op als inspiratiebron voor andere clubs. Ook bij andere sporten vindt deze ‘kruisbestuiving’ steeds meer plaats. In het handbal hebben twaalf Overijsselse verenigingen een gezamenlijk arbitragebeleid ontwikkeld. Ook worden in gezamenlijkheid opleidingen en bijscholingen georganiseerd. Wellicht een idee voor uw regio?

Actieve houding

Voor een sportbestuur is het vooral belangrijk om actief met het thema arbitrage aan de slag te gaan. Door het een vaste plek binnen je bestuur en je club te geven en er aandacht aan te besteden is het gemakkelijker om nieuwe (jonge) mensen te werven en te behouden. Door nieuwe mensen goed te (laten) begeleiden help je hen op weg en hebben jullie er allemaal nog lang plezier van.


Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Scheidsrechters en officials