Het interactieve stappenplan ‘Verduurzaming Sportaccommodaties’ beschrijft in zeven stappen hoe je jouw sportaccommodatie kunt verduurzamen en belangrijke documenten en actiepunten voor de lange termijn kunt borgen. Binnen elke stap worden de belangrijkste aandachtspunten toegelicht en praktische tips en handvatten aangereikt. Het is mogelijk om het stappenplan van voor naar achter te doorlopen of enkel de voor jouw club relevante tips en handvatten te gebruiken. Open het stappenplan en kijk waar voor jouw club de toegevoegde waarde zit!

De stappen