Daarnaast kan er gekeken worden naar het vervolg. Hoe gaat dit er uitzien? Wanneer? En door wie? Krijgt de activiteit een vast karakter of worden er nieuwe initiatieven op projectbasis opgestart?

Het is goed om het projectplan op te slaan en in de toekomst als basisdocument te gebruiken, zodat een nieuw projectteam niet vanaf nul hoeft te starten.

Ten slotte kan het bestuur ook evalueren hoe het was om deze verantwoordelijkheid te delegeren bij actieve leden en op projectbasis met vrijwilligers te werken.

Aandachtspunten

- Stop niet bij de afsluiting, maar evalueer en kijk naar de toekomst
- Vergeet bij de bepaling van het vervolg niet de uitkomsten van stap 1
- Bewaak de continuïteit van de opgedane kennis en activiteiten