Voor mensen met een beperking is het echter niet altijd vanzelfsprekend om te gaan sporten en lid te worden van een sportclub. Om te bevorderen dat jongeren met en zonder beperking meer samen sporten, is het gezamenlijke project Samen Sporten gestart.

In 2014 is de eerste Sportbende opgericht, een team van jongeren met en zonder beperking die samen sportclubs hebben getest. Zij kunnen haarfijn aangeven wat zíj belangrijk vinden om samen te kunnen sporten. Ze gaven bijvoorbeeld advies over toegankelijkheid van accommodaties en ze drongen erop aan dat G-teams meedoen aan de clubactiviteiten. De Sportbende heeft vervolgens in heel Nederland jongeren geïnspireerd om sportclubs in hun eigen buurt te testen.

Dit stappenplan kunnen sportclubs doorlopen om samen sporten mogelijk te maken bij hun eigen club. Bij elke stap hoort aanvullende informatie die je hier kunt vinden.

De stappen