Aandachtspunten

  1. Stel vast wat voor een club je bent voor jongeren
  2. Vraag jongeren wat ze willen en zoeken bij je club
  3. Bespreek samen met de jongeren de uitkomsten en benoem verbeterpunten
  4. Neem input van jongeren serieus en geef ze een stem

Jongeren zijn je toekomstige vrijwilligers. Je wilt ze perspectief kunnen bieden om te blijven sporten met leeftijdsgenoten, ook op eigen niveau. Ze brengen vernieuwing en zorgen voor de noodzakelijke diversiteit binnen je club. Er is een groot verschil tussen wat besturen van iets vinden en de jongeren zelf. Veel sportclubs denken voor jongeren en praten niet met ze. Een ‘’open club’’ vraagt jongeren regelmatig wat ze willen. Kies een daarvoor passende vorm en bespreek de uitkomsten met jongeren. Zo toets je of je hetzelfde bedoelt en kun je samen de verbeterpunten vaststellen en oplossingen bedenken.