Met de aanpak ‘50-plussport’ willen NOC*NSF en sportbonden stimuleren dat meer sportaanbieders - liefst in onderlinge samenwerking - kiezen voor de doelgroep 50-plus, waardoor het sportaanbod voor 50-plussers wordt vergroot en we meer huidige sporters behouden en nieuwe sporters werven. Op basis van de vraag en situatie kun je de aanpak ‘invullen’ met specifiek sportaanbod. Daarvoor zijn veel verschillende sportvormen beschikbaar, variërend van bestaand sportaanbod tot speciaal voor de doelgroep ontwikkeld aanbod.

We wensen je veel succes én plezier met ‘50-plussport’!

undefined

De stappen