Bedrijfssport

De genoemde voordelen voor alle betrokken partijen komen bijvoorbeeld samen in Bedrijfssport, een initiatief van Sport & Zaken en de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden. Bedrijfssport biedt sportprogramma's en bedrijfscompetities aan voor bedrijven en organisaties. Het richt zich juist op facetten die in het bedrijfsleven van belang zijn, zoals reductie van het ziekteverzuim en het verbeteren van het welzijn van de medewerkers, en verlaagt drempels zoals tijd en kosten, die bij uitstek redenen kunnen zijn om niet of te weinig aan sport te doen. Op een leuke, actieve, ontspannende en gezonde manier samen onder professionele begeleiding sporten bevordert de collegialiteit, gezelligheid, gezondheid en productiviteit.

Handboek ‘Bedrijfssport voor verenigingen’

Het ligt voor de hand dat een initiatief als bedrijfssport kansen biedt voor sportaanbieders. Want als werkgevers hun mensen graag laten sporten, waar dan beter dan op of nabij de sportclub, waar alle faciliteiten aanwezig zijn om aan sport te doen. En zeker als deze medewerkers op de club sporten, zijn het natuurlijk ook gewoon potentiële leden. De vraag is hoe clubs te werk kunnen gaan om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van sportieve bedrijven. Het antwoord is het gratis online handboek ‘Bedrijfssport voor verenigingen’. Het boek helpt sportverenigingen stap voor stap om sportprogramma’s te organiseren voor bedrijven bij hen in de buurt. Het biedt sportclubs een praktisch en overzichtelijk zes-stappenplan met alle do’s en don'ts én twee concrete case-beschrijvingen. Het doel van het handboek is dat méér clubs in Nederland bedrijfssport aanbieden, meer bedrijven daar gebruik van maken en uiteindelijk meer mensen kunnen sporten. En wie weet waar samenwerking tussen clubs en bedrijven uiteindelijk toe kan leiden. Bedrijven zijn immers niet alleen potentiële afnemers, maar ook potentiële sponsors.

Het Sportieve werken

De sportclub kan iets betekenen voor bedrijven, maar zeker ook voor het groeiende aantal ZZP’ers in Nederland. De overdag vaak onderbezette sportaccommodatie kan een flexibele werkplek met sportfaciliteiten zijn voor ZZP'ers en flexwerkers. De uitdaging van Het Sportieve Werken is dan ook om met de faciliteiten en ruimte op een sportaccommodatie overdag tegemoet te komen aan de behoeften van een relatief nieuwe groep in onze samenleving. Lees meer over Het Sportieve Werken onder het thema Ledenwerving en -behoud.

Er zijn verschillende specifieke interventies op het gebied van werken en sport die met behulp van subsidie kunnen worden georganiseerd. Kijk zelf op de Menukaart Sportimpuls en zoek een interventie die op jouw club te realiseren is.


Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Sport en werken