"Het kunnen beschikken over voldoende, geschikte vrijwilligers, bestuursleden  en trainers is een gedeelde zorg  voor alle clubs", zegt onderzoeker Janine van Kalmthout van het Mulier Instituut.

Hard werken

In de Verenigingsmonitor 2018 werd het thema 'Kader' weer onderzocht. "Het is het onderwerp, waarbij het kleinste aantal verenigingen een 'goed' scoren", zegt Van Kalmthout. "Eén derde van de verenigingen scoort 'goed', één derde scoort 'voldoende'. Maar een voldoende kan snel een 'matig' worden. Ik heb de indruk dat verenigingen er hard voor moeten werken."

Geen verschil tussen groot en klein

Waar er bij andere thema's, zoals financiën, leden of maatschappelijke functie een verschil te zien is tussen grote en kleine verenigingen, is dat bij het thema kader niet het geval. "Hier is geen verschil in score, het speelt  bij alle verenigingen." Datzelfde geldt voor het verschil tussen clubs die een eigen accommodatie hebben of niet. Ook als je zou verwachten dat daar waar een club ook vrijwilligers nodig heeft voor achter de bar of voor allerlei andere klussen het thema kader meer als probleem wordt aangemerkt, dat blijkt niet zo te zijn. Ook daar scoren clubs vrijwel gelijk.

Binnen de verenigingsmonitor is geen onderscheid gemaakt tussen bestuurlijk kader, technisch kader, scheidsrechters of andere vrijwilligersfuncties. Daardoor is het moeilijk het vraagstuk nog verder te verdiepen. Maar een punt van aandacht blijft het voor elk clubbestuur!

  • Datum: 05-07-2019

Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Bestuur & organisatie

Lees ook