Als clubbestuur probeer je voor jouw club met beleid en met activiteiten toe te werken naar jullie stip op de horizon. Je hebt een visie, een missie en je onderneemt allerlei acties, die je weer een beetje verder in die richting helpen. Richt jouw club zich op de jeugd? Heeft jouw club nieuw aanbod voor senioren? Of voor kwetsbare mensen, of mensen met een beperking? Heel belangrijk, want de maatschappelijke rol van de sportvereniging wordt steeds groter. Maar er schuilt ook een gevaar in al die aandacht voor (nieuwe) doelgroepen: wees voorzichtig om niet de groep, die meestal niet als doelgroep gezien wordt, te vergeten! Jongvolwassenen is bijvoorbeeld zo'n groep.

Factsheet

De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Kenniscentrum Sport en NOC*NSF hebben samen een factsheet ontwikkeld, waarin de motieven en belemmeringen van jongvolwassenen worden weergegeven en zeven tips worden aangereikt om deze groep te behouden voor de sport.

Bespreek het in je bestuur, en ga na of je voor deze 'niet-doelgroep' de passende aandacht hebt!

  • Datum: 25-02-2019

Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Ledenbehoud Jongvolwassenen

Lees ook