Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF, is blij dat de partijen op deze manier de krachten bundelen in de strijd tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag: “Seksueel misbruik in de sport heeft zeer grote impact op de slachtoffers en op hun omgeving. Recent onderzoek maakt opnieuw duidelijk hoe moeilijk het is voor slachtoffers van seksueel misbruik om hun verhaal te vertellen of om zich te melden bij politie, justitie of de eigen sportrechtspraak. Slachtoffers blijken vaak jaren met hun verhaal rondgelopen te hebben voor ze er over konden praten. Het is erg belangrijk om een goed evenwicht te vinden tussen het creëren van een vertrouwde omgeving voor deze slachtoffers om hun verhaal te doen, en het grote belang van het aanpakken van daders en ongewenste situaties.”

‘Rechtstreeks schakelen’

Om de samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen is het zaak de lijnen kort te houden, zodat communicatie makkelijk na verlopen: “Ieder zedenteam van de Nederlandse Politie heeft een aanspreekpunt voor zedenzaken die zich afspelen in de sport”, luidt de toelichting van Miriam Barendse, Politiechef Eenheid Midden-Nederland en Portefeuillehouder Zeden. “Al deze zedenzaken komen bij hen terecht en zij zorgen voor verdere interne en externe afstemming. Inmiddels zijn deze aanspreekpunten bij NOC*NSF bekend, zodat bij zedenzaken rechtstreeks geschakeld kan worden.”

Bestaande maatregelen

Verder wordt er ingezet op het vergroten van de bekendheid van de bestaande maatregelen die sportclubs al kunnen nemen, zoals de Verklaring Omtrent Gedrag, het aanstellen van vertrouwens(contact)personen binnen de club en het Vertrouwenspunt Sport. De politie zet zich om elke club waarmee zij in contact treedt, op deze maatregelen te wijzen. Daarnaast is het wegnemen van drempels voor slachtoffers in de sport om melding te maken van seksuele intimidatie een ander belangrijk speerpunt.

Slachtoffers van ongewenst seksueel gedrag in de sport kunnen voor ondersteuning contact opnemen met Vertrouwenspunt Sport via 0900-202 55 90, WhatsApp: 06-53646928 of e-mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl.

  • Datum: 28-06-2017

Blijf op de hoogte!

Wil je al het laatste nieuws over bepaalde thema's in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en geef zelf aan hoe vaak je een mailtje wilt ontvangen en over welke thema's deze gaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klik op één van de onderstaande thema’s om meer over dit onderwerp te lezen. Als je op het plusje naast het thema klikt, houden we je op de hoogte van dit onderwerp in jouw nieuwsbrief.

Bestuur & organisatie Veilig sportklimaat Seksueel grensoverschrijdend gedrag Maak melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag: Vertrouwenspunt Sport Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Lees ook