Log in om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief

Via de onderstaande knop kan je je inloggen met jouw sportprofiel!

Log in met jouw account


Nieuwsbrief


Thema's

Hieronder staan de thema's die je kunt volgen. Geef je op deze profielpagina aan dat je dagelijks of wekelijks nieuwsupdates wilt ontvangen, dan krijg je in je mailbox de laatste updates van de door jou gekozen thema's. Een thema ontvolgen? Geen probleem, klik op het minnetje naast het thema en je volgt hem niet meer.

Bestuur & organisatie Bestuurlijke vernieuwing Financiën Subsidies Sponsoring Wet- en regelgeving Belastingen Giften en nalatenschappen Bancaire lening Crowdfunding Communicatie Huisstijl Doel en doelgroepen Communicatiemiddelen en -kanalen Online, social media Sportpromotie Tools en hulpmiddelen Veilig sportklimaat Seksueel grensoverschrijdend gedrag Maak melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag: Vertrouwenspunt Sport Hoe voorkom ik ongewenst gedrag? Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) Opleidingen en trainingen Register Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport Centrum Veilige Sport Meldingsformulier sportief en onsportief gedrag Sanctiebeleid Organisatie sportiviteit en respect Tips en advies Clubmetingen Wet- en regelgeving Clubsessies: een open blik op de toekomst Alles over de AVG Wat betekent het Sportakkoord voor jouw club? Clubbestuur De vier bestuurdersrollen 4 Inzichten bestuurders Verenigingsregels Coronavirus Ledenwerving & –behoud Ledenwerving AH Sportactie De 6 van Aangepast Sporten Jeugd Jongvolwassenen 50-plussers Kwetsbare mensen Nationale Sportweek Kennismaking nieuwe leden Ontvangst op de vereniging Ledenbehoud Analyse Jeugd Jongvolwassenen 50-plussers Gastvrijheid werft en bindt leden! Betrokkenheid met je leden Vrijwilligers & personeel Personeel Vrijwilligers Talent voor jouw club Opleidingen en bijscholingen Trainers & coaches Ondersteun de coach Groepsafspraken Begeleid je sporters Aanvoerders 4 inzichten voor trainers Coachboekje Scheidsrechters en officials 4 inzichten moderne scheidsrechter Spelregelkennis Arbitrage: beleid en begeleiding Arbeidsrelatie, vergoedingen, contracten Ouders Ouders van talenten Accommodatie Accommodatie Kantine Gezonde Sportkantine Alcohol en sport Wet- en Regelgeving kantine Muziek Hygiënecode Duurzaamheid Energie Water Afval Wet- en regelgeving Financien en subsidies Praktijkverhalen duurzaamheid Multifunctionele accommodatie Green Deal Sportvelden Wet- en regelgeving Innovatieve accommodaties Asbest Rookvrij Samenwerking Andere sportclubs Open Club Open club: de filosofie Vier houdingen Open Club Initiatieven Praktijkvoorbeelden Onderwijs Gemeenten Re-integratie Sport en werken De kracht van de combinatie sport en cultuur Advies & ondersteuning Juridisch advies Rabo Club Support Wat houdt het in? Meedoen met Verenigingsondersteuning Mooie verhalen Sportbonden Kennis- en Informatiesysteem Sport (KISS)